Een fietsnetwerk voor de dorpskern van Halle

24 Februari 2019

Een fietsnetwerk voor de dorpskern van Halle

Een studie van eind 2017 toont aan wat iedereen dagelijks merkt. Fietsers kunnen de dorpskern van Halle niet overal veilig doorkruisen. Op langere termijn dringt een structurele herinrichting van Halledorp zich op. Op korte termijn wil de gemeente een parallel fietsnetwerk, zowel ten noorden als ten zuiden van de doortocht, realiseren.De afgelopen maanden stelde een werkgroep, met geïnteresseerde inwoners, een ontwerpplan op voor een veilig fietsnetwerk rond Halledorp. Het plan werd in december 2018 tijdens een inspraakmoment voorgelegd aan de inwoners van de deelgemeente. Op basis van hun adviezen neemt het schepencollege een aantal maatregelen om een parallel veilig fietsnetwerk te realiseren.

Voor de noordelijke as voorziet het ontwerpplan onder meer volgende ingrepen:
Een bijkomende voetgangersoversteek in Halle-Dorp ter hoogte van de Brakenberg;
Het gedeelte van de Brakenberg tussen Halle-Dorp en de Lotelinglaan wordt omgevormd tot een fietsstraat. Langs de rechterzijde (richting Lotelinglaan) komt een parkeerverbod;

In de Lotelinglaan (gedeelte van Brakenberg tot Lindedreef) worden fietssuggestiestroken aangebracht;
Het gedeelte van de Lotelinglaan tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat wordt een fietsstraat;
Op het kruispunt van de Sint-Martinusstraat met de Heideweg komt een fietsoversteek en worden fietssuggestiestroken aangelegd;
Verderop het traject wordt voldoende verlichting voorzien in de Kanunnik Ullenslaan, wordt een fietsvriendelijke verharding aangelegd in het park Halle-Hof en komt op het einde van de Kasteeldreef een fietsvriendelijke aansluiting met de Eikenlaan.
Voor de zuidelijke as voorziet het ontwerpplan onder meer volgende ingrepen:
Het kruispunt van Halle-Velden met de Kerkhofweg wordt ‘geknipt’, zodat de Kerkhofweg als veilige schoolverbinding kan worden gebruikt;
Het voet- en fietspaadje tussen Halmolenweg en Paardenmarkt krijgt een fietsvriendelijke verharding en wordt deels verbreed;
Het volledige Sniederspad (van Halle-Dorp tot Liefkenshoek) wordt omgevormd tot een fietsstraat.
Er wordt ook een meer verkeerveilige verbinding gecreëerd tussen de noordelijke en zuidelijke as:
De Pier wordt een straat met éénrichtingsverkeer (rijrichting Sint-Martinusstraat) met een parkeerstrook aan de rechterzijde van de weg en een fietssuggestiestrook aan de linkerzijde;
Er komt er een bijkomende voetgangersoversteek ter hoogte van De Pier – De Bergen;
Het kort stuk fietspad in Halle-Dorp tussen De Pier en De Bergen wordt omgevormd tot een dubbelrichtingsfietspad.

De eerste fietsstraten in onze gemeente behoren tot de meest opvallende maatregelen van het fietsnetwerk. In een fietsstraat mogen voertuigen fietsers niet voorbijsteken en geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/h. Het is een duidelijke keuze van dit bestuur om voetgangers en fietsers centraal te stellen en om de nodige ingrepen te doen zodat ze zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.