Een nieuw bermbeheer voor meer biodiversiteit

11 Maart 2020

Een nieuw bermbeheer voor meer biodiversiteit

Vlaanderen heeft zo veel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat.

Ecologisch bermbeheer kan sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats.

Ook Zoersel bezit waardevolle bermen. Zo werd in 2013 de zeldzame bremraap ontdekt in de Nieuwe Heide. Maar algemeen bood het maaibeleid buiten de bebouwde zone, waar twee maal per jaar werd gemaaid tot 1 meter naast de straatkant, te weinig kansen aan fauna en flora om zich beter te ontwikkelen.

Op voorstel van de bijenraad voert Zoersel vanaf nu een ander maaibeleid buiten de bebouwde zone. De natuur kan er voortaan haar gang gaan in de bermen omdat er tot september 2022 niet meer gemaaid wordt. Om veiligheidsredenen worden de hoeken van de straten en de eerste halve meter naast de weg nog wel vrijgemaakt. Volgend jaar volgt dan een evaluatie om de effecten van de maatregel na te gaan.

Nu maar afwachten in welke mate het nieuw bermbeheer buiten de bebouwde zone voor meer biodiversiteit zal zorgen. De bijen en andere insecten kunnen er alleen maar goed bij varen!
Bremraap in de Nieuwe Heide

foto van Groen Zoersel.