Geen gemeenteraad in oktober

23 Oktober 2016

Het schepencollege besliste de gemeenteraad van oktober te annuleren. Dit brengt het aantal gemeenteraden sinds juli op ? één op vier maanden. In het gemeentedecreet is echter wettelijk vastgesteld dat de gemeenteraad minstens 10 maal per jaar samenkomt. Zoersel slaagt er dus niet in dit aantal te halen. Natuurlijk is het niet zinvol om een gemeenteraad te organiseren bij onvoldoende agendapunten. Maar waarom zijn er zo weinig gemeenteraden in Zoersel? Is het normaal dat er nog maar 13 % van de geplande investeringen in 2016 werden gerealiseerd? Volgens Groen is hier een simpele verklaring voor: meerderheidspartijen N-VA en CD&V nemen te weinig initiatieven. Zeker op vlak van duurzame maatregelen voor verkeersveiligheid en milieu is het al lang wachten op concrete acties.