Geen personeelsformatie, maar besparingsformatie

22 Maart 2015

Een personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten functies in de gemeente. De nieuwe formatie die voorgelegd werd op de gemeenteraad van 17 maart, voorziet een sterke daling van het aantal personeelsleden t.o.v. de vorige uit 2011. Groen kan akkoord gaan met een vermindering van het aantal personeelsleden in dienst van de gemeente. Momenteel telt de gemeente trouwens al heel wat minder werknemers dan voorzien in de vorige formatie. Het huidige voorstel is voor ons echter onaanvaardbaar. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt noemde het eerder een besparingsformatie dan een personeelsformatie. Groen heeft op drie vlakken kritiek. Alle deeltijdse jobs worden als een vast gegeven opgenomen in de formatie. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een medewerker die momenteel  4/5de werkt, bij vertrek ook maar door een 4/5de job wordt vervangen. Zo verlies je waardevolle kandidaten bij een selectie. Verder is het de bedoeling om het personeelsbestand in de toekomst nog  meer af te bouwen. Tenslotte willen N-VA en CD&V niemand meer vast benoemen.

Zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen. Dat is in de praktijk het uitgangspunt van de meerderheidspartijen. Groen kiest voor een ander personeelsbeleid. Een beleid met een optimale dienstverlening naar de burger en met jobs die voldoening en uitdaging bieden aan de medewerkers. Onze partij keurde de voorgelegde personeelsformatie dan ook met overtuiging af.