Geen supermarkt aan Rodendijk

20 Maart 2021

Geen supermarkt aan Rodendijk

Het schepencollege weigerde enkele maanden geleden een omgevingsvergunning voor de oprichting van twee bedrijfsgebouwen op het terrein van de voormalige meubelzaak Interieurs Rodendijk 18.

Een projectontwikkelaar wilde er vooraan een gebouw realiseren met zeven units voor uiteenlopende handelszaken en één achteraan waarin een Albert Heijn supermarkt zou komen. De voornaamste redenen voor de weigering waren de te verwachten toenemende verkeersdruk op de Rodendijk en de supermarkt die achteraan het terrein vlak tegen het beschermde Zoerselbos werd ingepland.
De aanvrager tekende beroep aan bij de Provinciale Deputatie tegen de weigering. Die gaf wel een vergunning voor het voorste gebouw mits strikte naleving van een aantal voorwaarden, maar oordeelde dat een supermarkt niet mogelijk is op de locatie. Groen schepen voor ruimtelijke ordening Marc De Cordt is tevreden dat de Deputatie geen vergunning verleende voor de supermarkt, maar betreurt dat in het voorste bedrijfsgebouw enkele handelszaken toegelaten worden met een grote verkeersimpact. Het schepencollege onderzoekt of het hiervoor in hoger beroep zal gaan.