Geen vreemdelingentaks in Zoersel

26 Juni 2017

Geen vreemdelingentaks in Zoersel

De invoering van een retributie van 50 EUR voor het bekomen van een elektronische A-kaart kreeg in de pers al snel de benaming 'gemeentelijke vreemdelingentaks'. N-VA staatssecretaris Theo Francken was fier om het als eerste in te voeren in zijn gemeente Lubbeek. Bart De Wever was er als de kippen bij om hetzelfde te doen in Antwerpen. Vlaams Belang diende het als agendapunt in op de Zoerselse gemeenteraad van 20 juni. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt hield op de gemeenteraad een hevig pleidooi tegen de invoering van de taks. Hij noemde het een vreemdelingen-pest-taks. Het voorstel van Vlaams Belang kreeg uiteindelijk enkel steun van N-VA gemeenteraadsvoorzitter Griet Decock. Alle andere gemeenteraadsleden stemden tegen. Zijn volledige tussenkomst lees je hier:Allereerst feliciteer ik het Vlaams Belang met deze tactisch sterke politieke zet. Je pikt een realisatie van N-VA in een andere gemeente en dient ze als Vlaams Belang in Zoersel in. Theo Francken was nog zo fier om als eerste een vreemdelingentaks in te kunnen voeren in Lubbeek. En Bart De Wever was er als de kippen bij om hetzelfde in Antwerpen te doen. Moeilijk dan om er als N-VA Zoersel tegen te zijn.

Platte politiek van het Vlaams Belang dat ze met een N-VA realisatie gaan lopen, kan je zeggen. Niet waar. Ere wie ere toekomt. Vlaams Belang is kampioen in het formuleren van voorstellen om iedereen die de Vlaamse leeuw niet wil of kan zingen als tweederangsburger te behandelen en het leven in ons land zo moeilijk mogelijk te maken. Als er één partij is die het verdient om de invoering van een vreemdelingentaks voor te stellen, is zij het wel.

Ik ben dan ook benieuwd hoe N-VA zal reageren op dit agendapunt. En zeker hoe CD&V reageert.

Groen is niet te vinden voor een invoering van een vreemdelingentaks. Wij hebben daar een aantal stevige argumenten voor.

Wat de overheid verplicht, moet gratis zijn voor iedereen. Dat is ons uitgangspunt. Groen wil dan ook dat alle belastingen en retributies op verplichte administratieve handelingen worden afgeschaft. Dus ook op bv. het afleveren van een identiteitskaart. Dat het afleveren van een A-kaart een administratieve kost met zich meebrengt, is het gevolg van een beslissing van de overheid. Daar kan de aanvrager niet aan doen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt duidelijk dat overheden bij het invoeren van retributies rekening moeten houden met de evenredigheid ervan in verhouding tot het inkomen van de aanvrager. Aan deze voorwaarde is zeker, gezien het jaarlijkse karakter van de retributie, niet voldaan.
Met de invoering van deze lokale retributie maakt de overheid een onderscheid tussen de behandeling van Belgen en niet-Belgen. Een dergelijk verschil in behandeling kan wettelijk gezien, op voorwaarde dat het proportioneel, doelmatig en onderbouwd is. Aan die voorwaarden is hier niet voldaan. Een Belg die in Zoersel woont betaalt om de 10 jaar iets meer dan 15 EUR voor een nieuwe elektronische identiteitskaart. Bij een niet-Belg loop dit bedrag na 5 jaar op tot een veelvoud. Het lijkt ons ongeloofwaardig dat het afleveren van een A-kaart zo'n grote meerkost met zich meebrengt.

En eigenlijk draait het om het volgende. Laat ons niet doen of we het met dit agendapunt enkel hebben over de invoering van een retributie op het afleveren van een administratief document. De vreemdelingentaks is niet meer en niet minder dan een vreemdelingen-pest-taks. Alle mogelijke middelen worden de laatste jaren ingezet om een sfeer te creëren tegen iedereen die geen deel uitmaakt van het eigen volk. Dat mensen vluchten uit een land in oorlog en elders een nieuw leven willen opbouwen, kan best zijn. Maar dat moeten ze hier niet komen doen. Dat heel wat Vlamingen tijdens de 2 wereldoorlogen op de vlucht sloegen en welkom waren in onze buurlanden, kan best zijn. Maar zij droegen geen hoofddoek. En dat maakt een groot verschil.

Beste voorstanders van de vreemdelingen-taks. Ik heb slecht nieuws voor jullie. We leven in een multiculturele maatschappij, en dat zal niet veranderen. Dat er problemen moeten worden aangepakt, ontken ik zeker niet. Maar het antwoord van Groen op deze uitdagingen is geen pest-taks, geen haat aanwakkeren tegen vreemdelingen. Het antwoord van Groen is een positief verhaal. Met z'n allen hard werken om er voor te zorgen dat iedereen met wederzijds respect voor elkaar samenleeft.

Mocht het ondertussen nog niet duidelijk zijn, dan herhaal ik het graag nog eens. Groen is vierkant tegen de invoering van een vreemdelingentaks in Zoersel.