Gemeente, provincie en Vlaams Gewest werken samen aan omgeving Hallebaan

29 Juni 2014

Om de wateroverlast bij overdadige regen voor de inwoners van de wijk Goudveld te verhelpen, besliste de provincie Antwerpen om een bypass op de Risschotseloop aan te leggen. De bypass, die overtollig water kan opvangen, wordt aangelegd langsheen de St.-Antoniusbaan en de Hallebaan en sluit aan bij de Risschotseloop in het Zoerselbos. Gelijktijdig met de aanleg van de bypass werken de gemeente Zoersel, de provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams Gewest samen aan enkele verkeersingrepen, bijkomende recreatieve infrastructuur en versterking van de natuur. Het kruispunt van de Hallebaan en de St.-Antoniusbaan wordt veiliger gemaakt voor overstekende fietsers. Er komt een tweerichtingsfietspad, een wandelpad en een ruiterpad langs de Hallebaan. En in de projectzone naast de Hallebaan worden weilandpercelen bebost, naaldbospercelen omgevormd naar hoogwaardig loofbos en zomereik aangeplant. De samenwerking tussen gemeente, provincie en Vlaams Gewest zal uiteindelijk voordelen opleveren voor wateroverlast, verkeersveiligheid en natuurwaarden. Groen Zoersel steunt de samenwerkingsovereenkomst dan ook met veel enthousiasme.