Groen voorstel ‘Toegankelijke voetpaden voor iedereen’ aanvaard

23 December 2016

Groen voorstel ‘Toegankelijke voetpaden voor iedereen’ aanvaard

Iedereen die wel eens door onze dorpcentra wandelt, merkt het regelmatig. De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plekken slecht toegankelijk: vernauwingen door omheiningen langs werven, auto's die deels parkeren op het voetpad, handelaars die er obstakels op plaatsen, ... Moeilijk om nog vlot te passeren, zeker voor minder mobiele personen.   Groen wil dat de gemeente actie onderneemt om de voetpaden beter toegankelijk te maken. Wij stelden op de gemeenteraad van 20 december voor dat Zoersel beroep doet op de beweging voor duurzame mobiliteit, Mobiel 21, die de campagne 'Red de Stoep' ontwierp. Mobiel 21 ondersteunt gemeenten bij het in het in kaart brengen van de problemen, en werkt samen met hen een plan op maat uit.

Alle partijen steunden het voorstel van Groen. Wij hopen dat dankzij deze campagne de toegankelijkheid van de Zoerselse voetpaden er  over enkele maanden met rasse schreden op vooruitgaat.