Groen Zoersel vraagt schoolstraten

22 Oktober 2014

Een 'schoolstraat' is een straat waarin een school gevestigd is en waar op welbepaalde tijdstippen - bij het begin en einde van de schooldag - geen auto's zijn toegelaten. Op de gemeenteraad van 18 november doet Groen Zoersel het voorstel om waar mogelijk schoolstraten in te voeren in de gemeente. Welke ouder wil niet dat zijn kind op een veilige manier naar school kan? Schoolstraten bieden tal van voordelen. Ze zorgen niet alleen voor een veilige schoolomgeving, ze maken ongestoord wandelen en fietsen mogelijk, en dragen bij aan gezondere lucht door minder fijn stof en uitlaatgassen. De proefprojecten in enkele Vlaamse gemeenten hadden enkel positieve effecten. Het uiteindelijke doel werd bereikt: meer fietsen, minder auto's, en aldus meer ontspannen ouders en kinderen in de schoolomgeving. Groen denkt dat in Zoersel op verschillende plaatsen opportuniteiten bestaan voor schoolstraten, zoals in Halle Velden en in de Achterstraat. Op die manier toont de gemeente dat ze verplaatsingen naar school met de fiets of te voet aanmoedigt en de veiligheid van schoolkinderen vooropstelt.