H. Consciencelaan en omliggende straten krijgen ‘knip’

06 November 2019

H. Consciencelaan en omliggende straten krijgen ‘knip’

De afgelopen maanden ontving het gemeentebestuur meermaals klachten van de bewoners van de Hendrik Consciencelaan over sluipverkeer tegen hoge snelheid in hun straat. De uitgevoerde metingen en tellingen bevestigen hun melding. Na overleg met de bewoners en op hun verzoek besliste het schepencollege om een ‘knip’ door te voeren in de Hendrik Consciencelaan, zodat doorgaand verkeer er binnenkort niet meer mogelijk is. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor fietsers.

Om mogelijk effecten van de ‘knip’ op hun straten te bespreken, nodigde het gemeentebestuur de bewoners van de Ten Halvelaan, de Rubenslaan en de Manderleylaan uit voor overleg. Ook zij waren vragende partij om hun straat niet langer toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer. Ook deze straten worden ‘geknipt’.


De gemeente voert de maatregelen in als proefproject. Na zes maanden volgt een evaluatie, waarbij eveneens de effecten op de verkeersintensiteit in de andere straten van de buurt worden bekeken.