Hoeveelheid restafval daalt sterk in Zoersel

04 December 2023

Hoeveelheid restafval daalt sterk in Zoersel

Onze gemeente is reeds lang koploper op vlak van afvalbeleid. Onder impuls van voormalig Groen schepen Leo Cautereels was Zoersel destijds één van de eerste gemeenten om het Diftar systeem (tarifering naargelang het aangeboden gewicht) in te voeren in het recyclagepark.

Met de komst van de grijze restafvalcontainer in 2022 wordt het Diftar principe nu volledig toegepast in Zoersel.
 

Huidig Groen schepen voor afvalbeleid Marc De Cordt: “De invoering van de grijze restafvalcontainer samen met de nieuwe blauwe PMD zak was een terechte keuze. Recente cijfers van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam tonen een daling van de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner van 101 kg in 2021 naar 81 kg vorig jaar.

Daarmee produceert de Zoerselaar ruim 35% minder restafval dan het Vlaams gemiddelde, dat 128 kg per inwoner bedraagt. Uit de vergelijking met onze buurgemeenten blijkt dat de grijze restafvalcontainer sterk heeft bijgedragen tot deze grote daling.”