Huidige proefopstelling in Antwerpsedreef en omliggende straten wordt definitief

11 December 2022

Huidige proefopstelling in Antwerpsedreef en omliggende straten wordt definitief

De huidige proefopstelling zorgt ervoor dat de wijk nog beperkt doorwaadbaar is met uitgangswegen langs de Antwerpsedreef en Hallebaan.

Sinds februari 2020 werden in de Antwerpsedreef en de omliggende straten drie verschillende proefopstellingen ingevoerd om het sluipverkeer tegen te gaan. Bij een bevraging in de ruime buurt, waarop maar liefst 450 bewoners reageerden, kreeg de huidige proefopstelling - met modale filters (paaltjes) op het einde van de Ten Halvelaan, Rubenslaan, Manderleylaan, Hendrik Consciencelaan, Gagelhoflaan en Goudveld én een filter op de Antwerpsedreef ter hoogte van de Middeldreef – de voorkeur.

De huidige proefopstelling zorgt ervoor dat de wijk nog beperkt doorwaadbaar is met uitgangswegen langs de Antwerpsedreef en Hallebaan. Uit de tellingen blijkt dat het aantal passerende voertuigen langs de Antwerpsedreef daalde t.o.v. de vorige proefopstelling, terwijl het aantal voertuigen langs de Hallebaan beperkt verhoogde. De snelheid in de Hallebaan lag wel te hoog.
 
Rekening houdende met de resultaten van de bewonersbevraging en de resultaten van de tellingen stelde het schepencollege aan de gemeenteraad van 29 november voor om de huidige proefopstelling met een beperkt doorwaadbare wijk definitief te maken. Dit houdt dus in dat de Hallebaan openblijft voor lokaal verkeer. Het bestuur engageert zich wel om samen te gaan zitten met de bewoners van de Hallebaan om met hen te bespreken of er extra snelheid remmende maatregelen moeten genomen worden.


Met deze beslissing komt er een einde aan de periode van proefopstellingen die uiteindelijk bijna 3 jaar heeft geduurd. Die proefopstellingen zorgden voor heel wat commotie met harde roepers die tegen waren en stille signalen van bewoners die voor waren. Het bestuur heeft zich hier niet door laten beïnvloeden en is blijven zoeken naar de meest geschikte oplossing.