Jaarverslag politie: Groen vraagt aandacht voor snelheidsovertredingen

23 Augustus 2020

Jaarverslag politie: Groen vraagt aandacht voor snelheidsovertredingen

Op de gemeenteraad van juni werd ook het jaarverslag van de politie voorgesteld.

Fractieleider Emery Frijters dankte het voltallige politiekorps voor het werk dat zij dagdagelijks in onze gemeente verzetten. Wat helaas opvalt in het jaarverslag is dat het percentage van het aantal gecontroleerde wagens die te snel rijden in onze zone stijgt van 7,1% naar 8,7%. Onze fractieleider heeft aan de zonechef gevraagd hier zeker opvolging aan te geven. Een veilige gemeente is immers ook een verkeersveilige gemeente. Een positieve kanttekening: het aantal inbreuken bij trajectcontroles in onze zone ligt heel laag. Houden zo!