Kwaliteitseisen voor textielcontainers

27 Oktober 2023

Kwaliteitseisen voor textielcontainers

De afgelopen maanden haalden beelden van afvalbergen en stortplaatsen vol oude kledingstukken die afkomstig zijn uit Westerse landen, in Afrikaanse landen zoals Ghana, het nieuws. Daar wil je toch geen textiel uit Zoersel bij?

Tot voor kort had onze gemeente geen beleid op vlak van textielcontainers. In de praktijk plaatste een firma die textiel inzamelt gewoon ergens een container en zorgde ze voor de lediging ervan. Onder impuls van Groen schepen voor afvalbeleid Marc De Cordt moeten organisaties voortaan een toelating aanvragen om textielcontainers in Zoersel te plaatsen. Die toelating wordt enkel gegeven indien de organisatie het bewijs levert dat ze het ingezamelde textiel op een kwalitatieve manier verwerkt.

Ondertussen kregen twee organisaties een vergunning om dergelijke containers in Zoersel te plaatsen: Wereld Missie Hulp en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel. Zij werken op een circulaire manier met maximaal hergebruik en recyclage.

Zorg er dus zeker voor dat je oude kledingstukken niet op een afvalberg in Afrika terecht komen of worden verbrand. Breng ze naar de kringwinkel of het recyclagepark, geef ze mee met de gemeentelijke textiel inzameling aan huis of deponeer ze in een vergunde kleding container.