Marc De Cordt
Marc De Cordt

Marc De Cordt

Marc De Cordt - Schepencollege

Sociaal inspecteur
Beleidsinteresses: alle thema's

In het nieuwe bestuur is Marc als klimaatschepen bevoegd voor mobiliteit, natuur, milieu, afvalbeleid, wonen en ruimtelijke ordening.

Marc heeft een ruime ervaring in onze gemeentepolitiek. Twaalf jaar als voorzitter van Groen Zoersel, zes jaar als OCMW-raadslid en ondertussen vijf jaar als gemeenteraadslid. Zijn kritieken op het gevoerde beleid waren kordaat en ter zake. In die vijf jaar bracht Marc, vanuit de oppositie, diverse voorstellen op de raad waarvan een aantal ook door de meerderheid werden goedgekeurd.

Marc zet zijn schouders onder een rechtvaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt om aan een betere toekomst te werken. "Ik wil samen met alle Zoerselaars werken aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere gemeente" 

Voor die betere toekomst van alle Zoerselaars heeft Groen een aantal concrete voorstellen.

Meer verkeersveiligheid door een algemene invoering van zone 30 in de dorpskernen, fietsstraten en schoolstraten, bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers en comfortabele voet- en fietspaden. Meer groen in onze dorpskernen door het vervangen van verhardingen door aanplantingen. Meer sociale woningen omdat er in Zoersel ook plaats moet zijn voor personen met een beperkt inkomen. Echte inspraak, waarbij de inwoners vanaf de opstartfase actief worden betrokken bij de realisatie van een project. Niet enkel rekening houden met de eigen belangen, maar ook denken aan de volgende generaties.

Marc De Cordt

Marc De Cordt klimaatschepen, mobiliteit 

Sociaal inspecteur
Beleidsinteresses: alle thema's

In het nieuwe bestuur is Marc als klimaatschepen bevoegd voor mobiliteit, natuur, milieu, afvalbeleid, wonen en ruimtelijke ordening.

Marc heeft een ruime ervaring in onze gemeentepolitiek. Twaalf jaar als voorzitter van Groen Zoersel, zes jaar als OCMW-raadslid en ondertussen vijf jaar als gemeenteraadslid. Zijn kritieken op het gevoerde beleid waren kordaat en ter zake. In die vijf jaar bracht Marc, vanuit de oppositie, diverse voorstellen op de raad waarvan een aantal ook door de meerderheid werden goedgekeurd.

Marc zet zijn schouders onder een rechtvaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt om aan een betere toekomst te werken. "Ik wil samen met alle Zoerselaars werken aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere gemeente" 

Voor die betere toekomst van alle Zoerselaars heeft Groen een aantal concrete voorstellen.

Meer verkeersveiligheid door een algemene invoering van zone 30 in de dorpskernen, fietsstraten en schoolstraten, bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers en comfortabele voet- en fietspaden. Meer groen in onze dorpskernen door het vervangen van verhardingen door aanplantingen. Meer sociale woningen omdat er in Zoersel ook plaats moet zijn voor personen met een beperkt inkomen. Echte inspraak, waarbij de inwoners vanaf de opstartfase actief worden betrokken bij de realisatie van een project. Niet enkel rekening houden met de eigen belangen, maar ook denken aan de volgende generaties.