Met z’n allen in de file?

03 September 2012

Uit een recente bevraging van de VRT 'De vragende partij' blijkt dat de Vlaamse kiezer in de eerste plaats wakker ligt van mobiliteit. Voor Groen Zoersel vormen mobiliteit en verkeersveiligheid  één van de prioritaire thema's. Wij willen de automobiliteit beperken en kiezen resoluut voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) en het openbaar vervoer om zich te verplaatsen.Onze voorstellen: Toepassing van het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, daarna Openbaar vervoer en pas als laatste Privaat vervoer;Een verkeersluw Zoersel dorp met een weginrichting die voorrang geeft aan voetgangers en fietsers;

  • Veilige en voldoende fietsenstallingen, opmaak van een fietsenstallingenplan;
  • Een hoger aanbod aan snelbussen vanuit de 3 deelgemeenten naar Antwerpen;
  • Verkeersremmende maatregelen bij de heraanleg van wegen, in overleg met deskundigen en buurtbewoners.