N-VA en CD&V stemmen tegen opening buurtweg

15 Oktober 2013

N-VA en CD&V stemmen tegen opening buurtweg

Buurtweg nr. 45 vormt een verbinding tussen Halle-Velden en De Blokskens. Een gedeelte ervan is nu niet meer bruikbaar en wordt ingenomen door weilanden. Groen diende op de gemeenteraad van 15 oktober een gemeenteraadsbesluit in om het schepencollege aan te sporen deze 'trage weg' opnieuw open te stellen. In Vlaanderen is het niet zo goed gesteld met het netwerk van trage wegen en dat terwijl de vraag van het grote publiek ervoor nooit zo groot is geweest. Reeds tal van andere buurtwegen, voetwegels, kerkwegen, jaagpaden, ? zijn verdwenen, werden (vaak illegaal) afgesloten of worden niet onderhouden. Trage wegen bieden nochtans heel wat mogelijkheden en voordelen voor de inwoners van onze gemeente: ze vormen een verkeersveilig alternatief voor korte afstanden en verbinden dorpskernen met de gemeentelijke centra. Bovendien zorgen ze voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Volgens de wet heeft een gemeente de plicht om te waken over de publieke toegankelijkheid van buurtwegen. Ze zijn dus te beschouwen als behorende tot het openbaar domein. Buurtweg nr. 45 werd echter deels onrechtmatig afgesloten. Namelijk een deel van ongeveer 250 m vanaf het punt waar de Halse loop zich in zuidwestelijke richting verwijdert van De Blokskens om verder aan te sluiten op Halle-Velden. In totaal gaat het over een oppervlakte van ongeveer 1225 m². Buurtweg nr. 45 vormt een waardevolle verbinding tussen de Halse bossen en het Zoerselbos en biedt aldus een sterke meerwaarde aan (individuele) wandelaars die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten. Bovendien is het traject een verbetering voor het recreatieve wandelnetwerk 'Kempense hoven'.Groen Zoersel vroeg dan ook op de gemeenteraad van 15 oktober dat de raad aan het schepencollege de opdracht zou geven om buurtweg nr. 45 tegen midden volgend jaar opnieuw toegankelijk te maken. Eventueel kon een 'procedure tot verleggen' van de weg langs de rand van de percelen worden onderhandeld met de huidige eigenaars.

De stemming was ontluisterend: de voltallige oppositie was voor, N-VA en CD&V stemden tegen. Met de opmerking van burgemeester Liesbeth Verstreken dat de gemeente zich moet afvragen welke kostprijs ze er voor over heeft om de toegankelijkheid indien nodig af te dwingen, kunnen wij geen genoegen nemen. Voor Groen is iedereen gelijk voor de wet en moet een gemeente deze laten toepassen.

Nochtans was N-VA zeer duidelijk over trage wegen in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen: 'Ingepalmde of dichtgegroeide tracés worden weer vrij gemaakt.' Nauwelijks een jaar later weigert N-VA haar eigen programma uit te voeren. Blijkbaar diende het 'groene profiel' enkel om kiezers te lokken.

Wordt alleszins vervolgd!