Naar een volledig klimaatplan

21 Augustus 2019

Naar een volledig klimaatplan

Zoersel verkreeg een verlenging van de termijn waarin het klimaatplan van onze gemeente moet ingediend worden tot 27 september 2020. Dit maakt het mogelijk om er een aantal meer concrete acties in op te nemen. Tevens worden er budgetten aan gekoppeld ter financiering van deze acties  in het kader van de opmaak van het meerjarenplan. Hieraan zal de volgende maanden hard gewerkt worden. De oppositiepartijen worden betrokken bij de verdere uitwerking.