Nieuwe dorpszaal naast pastorij

01 Oktober 2017

Nieuwe dorpszaal naast pastorij

Nieuwe dorpszaal naast pastorij De afgelopen maanden werd veel gediscussieerd over de meest geschikte locatie voor de nieuwe dorpszaal in Halle, en dit ter vervanging van zaal Martinus. Het schepencollege geeft er de voorkeur aan om de zaal naast de pastorij te bouwen. Een aantal bewoners, verenigd in de actiegroep 'OverHal', opteerde voor een zaal naast villa Markey in de Vogelzang. Uiteindelijk besliste de meerderheid van N-VA en CD&V dat de nieuwe dorpszaal toch best naast de pastorij opgericht wordt. In de werkgroep PPS Halle werden verschillende opties bekeken, waarvan de belangrijkste: pastorij, villa Markey, Lindedreef, op dorpsplein, achter oud gemeentehuis/bibliotheek.

Groen heeft de voorbije maanden via de gemeentelijke werkgroep mee overlegd over de beste locatie voor de nieuwe dorpszaal. Onze conclusie: een dergelijke zaal hoort thuis in het centrum van een dorp. Daarom vinden we de site naast villa Markey, die niet in de dorpskern ligt, minder geschikt.

Groen wenst alleszins het dorpsplein van Halle in zijn huidige vorm te behouden. De bouw van een dorpszaal op deze locatie is voor ons geen optie.

De locatie achter het oud gemeentehuis en de bibliotheek in Halle komt volgens ons wel in aanmerking voor het bouwen van de nieuwe dorpszaal. Nadelen ervan zijn de beperkte beschikbare oppervlakte en de aanwezigheid van zaal Elite.

Een nadeel van de site pastorij is het deels aansnijden van de pastorijtuin. Ook het inpassen van een nieuw gebouw aanpalend aan de pastorij is op vlak van architectuur niet evident.
 


Wij vinden het belangrijk dat Zoersel zich niet verder ontwikkelt tot een gemeente waarin enkel plaats is voor de middenklasse door de dure woningen en bouwgronden. Wij pleiten er reeds lang voor om de achterstand op het vlak van sociale woningen in te halen. Groen steunt dan ook de plannen van de huidige meerderheid om op de site van de oude school in de Lindedreef naast private woongelegenheden minimum 18 extra sociale huurwoningen te realiseren. Ook deze moeten een plaats hebben in het centrum van een dorp. Daarom is Groen geen voorstander om de nieuwe dorpszaal in de Lindedreef te bouwen.

Om meer zicht te hebben op de voor- en nadelen van de verschillende sites beschikte Groen graag over meer informatie. Tijdens de bespreking op de gemeenteraadscommissie van 19 september 2017 stelden we voor om een externe studie te laten maken over de voor- en nadelen van de sites pastorij en oud gemeentehuis/bibliotheek. Wij betreuren het dat N-VA en CD&V niet ingingen op ons voorstel en de beslissing niet langer wensten uit te stellen.

Groen kijkt ook met grote belangstelling uit naar de resultaten van de komende mobiliteitsstudie die - rekening houdend met de nieuwe inrichting - voorstellen moet aanbrengen voor meer verkeersveiligheid in de dorpskern van Halle en zijn omgeving. In het belang van onze schoolgaande kinderen en andere zwakke weggebruikers, moet in het op te maken mobiliteitsplan het STOP-principe (*) consequent gehanteerd worden.
 
Tenslotte vinden we het nog steeds een gemiste kans dat er voorafgaandelijk aan de opstart van de PPS geen grondige inspraak- en consultatieronde met de bevolking werd georganiseerd. We pleiten ervoor om deze procedure in de toekomst bij dergelijke grote overheidsopdrachten steeds toe te passen.
 
(*) Het S.T.O.P.-principe staat voor de bewuste overweging die elk van ons kan maken voor het maken van een verplaatsing. Afhankelijk van de omstandigheden kiezen we bewust eerst voor het Stappen of Trappen, dan voor het Openbaar vervoer (bus, trein, metro of tram). Pas als ook dat niet lukt dan kunnen we de Personenwagen instappen en dan bij voorkeur met anderen (door te carpoolen).