Nieuwe verdeelsleutel voor steun aan het Zuiden

14 Januari 2024

Nieuwe verdeelsleutel voor steun aan het Zuiden

Zoersel mag best trots zijn op haar ondersteuning van projecten in het Zuiden.

Onze stedenband met Bohicon in Benin is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking tussen twee lokale overheden.
Via de Wereldraad worden tal van projecten in Benin en andere landen mee gefinancierd.


Met de huidige verdeelsleutel ontvingen ontwikkelingsprojecten ingediend door Zoerselaars jaarlijks een subsidie van 2.000 euro. De wereldraad adviseerde om de subsidie naar 3.000 euro per project op te trekken. Verder wordt 20.000 euro voorzien voor de uitwerking van de stedenband en 25.000 euro voor sensibilisering en noodhulp. Het resterende bedrag van de financiële middelen (in totaal 0,7 % van de ontvangsten uit belastingen en het reguliere gemeentefonds) wordt toegewezen aan de 11.11.11 koepel.

Steun aan projecten en mensen in het Zuiden is voor Groen vanzelfsprekend. De nieuwe verdeelsleutel kan dan ook op ons enthousiasme rekenen.

Met ons Wereldrestaurant ondersteunen we elk jaar zelf een project uit het Zuiden. In 2023 schonk Groen Zoersel zo 1.200 euro aan de materniteit in Diembereng in Senegal, waar Zoerselaar Saly Djiba zich voor inzet.

Wil je meer weten over de Zoerselse internationale samenwerking, klik dan hier.