Onze visie over de verkeersafwikkeling rond nieuwe school Halle

06 Oktober 2016

Onze visie over de verkeersafwikkeling rond nieuwe school Halle

U heeft het allicht gemerkt. De werken aan de nieuwe school in Halle zijn gestart. Groen vraagt - samen met de buurtbewoners - dat er snel een verkeerscirculatieplan wordt opgesteld. Tot nu toe werd enkel beslist dat in de Halmolenweg geen eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd omwille van de bereikbaarheid van residentie Halmolen. Er komt ook een verbindingsweg tussen Halle-Velden en de Halmolenweg. Andere maatregelen zijn nog niet gekend. Groen kon tijdens de gemeenteraad van 28 juni wel al afdwingen dat er rond de school een veilig voet- en fietspad komt van 2,5 meter breed in de Halmolenweg én in de nieuwe verbindingsweg tussen de Halmolenweg en Halle-Velden. Bijna het dubbele van de oorspronkelijk geplande breedte van 1,5 meter. Wij  willen in de eerste plaats een veilige schoolomgeving creëren, die verplaatsingen te voet of met de fiets aanmoedigt. Dit sluit een goede bereikbaarheid met de wagen niet uit. Groen Zoersel heeft daarom de volgende concrete voorstellen voorbereid.

Aan de kant van de kerk kiest Groen resoluut voor ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarom willen we de Kerkhofweg voor auto's onderbreken ter hoogte van Halle-Velden. Langs daar is de school dus niet langer bereikbaar voor voertuigen.
 


Kinderen die gebracht worden met de wagen, worden bij voorkeur op een grote zoenzone op het dorpsplein afgezet. Van daaruit kunnen ze veilig de schoolpoort binnen stappen. Auto's kunnen ook via de Halmolenweg en de nieuwe verbindingsweg tussen deze straat en Halle-Velden rijden. Wij stellen voor dat wagens die vanuit de Halmolenweg de nieuwe verbindingsweg inrijden, moeten terugkeren en niet verder langs Halle-Velden wegrijden. Dit door een nog aan te leggen lus. Zo worden de smalle straten in de buurt niet belast. Voertuigen vanuit Halle-Velden kunnen wel best de nieuwe verbindingsweg inrijden. Rond de schoolomgeving hoort een zone 30 met actieve controle.

Veilige fietsroutes vormen een belangrijk aspect van een groen mobiliteitsplan. Daarvoor zijn ook in de buurt van de nieuwe school enkele ingrepen nodig. Aan het kruispunt van Halle-Dorp met de Brakenberg is er nood aan een veilige fietsoversteek met aansluitend een dubbel fietspad naar de Peggerstraat en de Vogelzang. Het bestaande fietspad in de Lindedreef kan best doorgetrokken worden tussen de Lotelinglaan en Halle-Dorp.