Ook in 2024 volop groene accenten in Zoersels beleid

14 Januari 2024

Ook in 2024 volop groene accenten in Zoersels beleid

De gemeenteraad van 19 december keurde het budget voor 2024 meerderheid tegen oppositie goed. In de beleidsdomeinen natuur, milieu, ruimtelijke ordening, afval en mobiliteit van Groen schepen Marc De Cordt zijn heel wat investeringen voorzien.

Hierbij blijft de nadruk liggen op de uitvoering van het gemeentelijk klimaatplan. Zo wordt het project rond wijkrenovatie, hernieuwbare energie en energiegemeenschap in de Bloemenwijk i.s.m. energiecoöperatie Zonnewind verder uitgewerkt.

De actieve weggebruiker vormt het uitgangspunt van het Zoersels mobiliteitsbeleid. Er worden financiële middelen voorzien voor de afwerking van het fietspad langs de Eikenlaan (60.000 euro), de uitbreiding van het fietspad aan Voorne (263.491 euro) en het herstellen van de voetpaden in Halle-Dorp (55.000 euro). Het budget voor verkeersveilige maatregelen verhoogt naar 100.000 euro.


Een greep uit de andere geplande acties:
•    Aankoop van laanbomen (75.000 euro)
•    Aanplantingen om biodiversiteit te stimuleren (20.000 euro)
•    Project klimaatrobuuste scholen (25.000 euro)
•    Deelwagens aan de Lindedreef (17.405 euro)
•    Externe begeleiding (Zero Waste campagne) om de hoeveelheid restafval te laten dalen (6.500 euro)