Openbare verlichting een uur vroeger gedoofd

11 December 2022

Openbare verlichting een uur vroeger gedoofd

De openbare verlichting werd tot voor kort gedoofd tussen 23 uur en 6 uur, behalve aan kruispunten en gevaarlijke verkeerspunten. Voortaan worden de lichten een uur vroeger gedoofd, vanaf 22 uur.

De huidige energiecrisis verplicht gemeenten kritisch te kijken naar hun energieverbruik. De twee belangrijkste maatregelen die onze gemeente neemt, zijn de verlaging van de temperatuur in gemeentelijke gebouwen naar 19 °C en een aanpassing van het brandregime van de openbare verlichting.

De openbare verlichting werd tot voor kort gedoofd tussen 23 uur en 6 uur, behalve aan kruispunten en gevaarlijke verkeerspunten. Voortaan worden de lichten een uur vroeger gedoofd, vanaf 22 uur. Dit levert niet enkel een financieel voordeel op, maar vermindert ook onze CO2-uitstoot. De maatregel zorgt er voor dat we in één jaar tijd zo’n 6 % besparen. Door de geplande vervanging van de openbare verlichting door ledverlichting mogen we tegen 2028 bij behoud van het nieuwe brandregime een besparing van 42 % verwachten.