Politie blijft GAS reglement eenzijdig toepassen

25 Maart 2014

Bij de voorstelling van het jaarrapport van de politiezone Voorkempen op de Zoerselse gemeenteraad van 18 maart drukte ons gemeenteraadslid Marc De Cordt nogmaals onze bezorgdheid uit over de evolutie van de GAS-boetes. In 2013 werd maar liefst 64 % van de boetes opgelegd voor overlast door honden, terwijl inbreuken op milieuvlak maar 8 % vertegenwoordigen. Hoofdcommissaris Peter Muyshondt antwoordde dat er voor hem nog veel meer GAS boetes voor loslopende honden mogen uitgeschreven worden. Groen vraagt aan de politie dat ze evenredig aandacht besteedt aan alle vormen van overlast. Wij willen niet dat de GAS-boetes in de praktijk verengd worden tot honden-boetes. Natuurlijk moeten hondenbezitters zich houden aan de geldende regels. Honden zouden in Zoersel wel een plek moeten  hebben waar ze vrij kunnen hollen. Daarom pleit Groen voor de aanleg van een hondenweide in onze gemeente.Wij feliciteren wel de lokale politie voor hun acties rond verkeersveiligheid. In 2013 vonden aanzienlijk meer controles plaats rond dit thema.