Programma Groen Zoersel

Voor Groen Zoersel komt de levenskwaliteit en gezondheid van iedereen plus respectvol samenleven met elkaar, en met de natuur, altijd op de eerste plaats.

 

We bouwen aan een sterke leefgemeenschap in een gezonde groene omgeving. Waar je betaalbaar kan wonen, en kan fietsen en wandelen in aangename en veilige straten.

 

Kies samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Zoersel.

 

Dit is een samenvatting (het volledige programma kunt u lezen door hier te klikken)

 

Gezonder

In Zoersel is het aangenaam wonen, werken en winkelen. Snuif de frisse lucht op en geniet van de rust.

 

Groen kiest resoluut voor verplaatsingen te voet of met de fiets. Zone 30 wordt de regel in de dorpskernen. Samen met fietsstraten, schoolstraten en comfortabele voet- en fietspaden zorgt dit voor meer verkeersveiligheid.

 

Verhardingen in de dorpskernen worden omgevormd tot groene ruimte. We streven naar nog meer robuuste natuur in onze bossen. De kruisbestuiving tussen participatie, dierenwelzijn en leefmilieu komt tot uiting in ons bijenactieplan.


Menselijker

 

Door de uitgestrekte bossen en levendige dorpskernen biedt Zoersel een thuis voor alle generaties. Steeds hartelijk, met een frisse open blik, iedereen telt mee!

 

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Zoersel. Groen wil meer sociale woningen, extra toelagen boven het leefloon en automatische toekenning van rechten aan wie het nodig heeft. Kinderarmoede moet teruggedrongen worden.

 

Nieuwe en diverse woonvormen maken het voor jongeren en ouderen mogelijk om betaalbaar en kwaliteitsvol in Zoersel te wonen. De toekomstige ontwikkeling van de site Van Aerde moet een voorbeeld zijn van het ‘nieuwe wonen’, met kruisbestuiving tussen verschillende generaties.

 

Eerlijker

 

Elke Zoerselaar moet de kans krijgen om zijn stem te laten horen. Zorgen dat iedereen inspraak heeft in onze gemeente, dat is waar politiek om draait.

 

Groen ijvert voor échte inspraak. Zoerselaren moeten bij het opstarten van een project actief betrokken worden en participeren in het beleid.

 

Door de invoering van wijkbudgetten beslissen de inwoners zelf over nuttige ingrepen om hun leefomgeving te verbeteren. Zo groeit een wijk uit tot een betere plek met veel sociale contacten.

 

Programma Zoersel 2018