Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘uitbreiding recreatiezone Kievitheide’

03 September 2012

De uitbreiding van dit recreatiegebied kadert in de gemeentelijke beleidsoptie om het verenigingsleven te ondersteunen ter versterking van het sociale weefsel. Deze uitbreiding situeert zich tussen de bestaande recreatieterreinen en het geplande nieuwe lokale bedrijventerrein. De impact op de open ruimte van deze inplanting is dan ook minimaal. De uitbreiding van de recreatiezone aan de Kievitheide kan in de toekomst een oplossing bieden voor de dringende behoefte aan bijkomende openluchtterreinen en de nood aan een tennishal vanwege twee bestaande Zoerselse tennisclubs.