Samen werken aan een groen Zoersel

23 Oktober 2016

Samen werken aan een groen Zoersel

De afgelopen maanden trok Groen de wijken in. We polsten bij heel wat Zoerselaren naar wat ze goed vinden en wat nog beter kan. De reacties lagen nagenoeg allemaal in dezelfde lijn: mensen wonen graag in onze gemeente omwille van het landelijke en groene karakter. Maar hoe behouden we dat aangename karakter in de toekomst? De voorbije jaren verdween er heel wat groen uit onze gemeente. Soms kan het niet anders. Rioleringswerken zijn broodnodig voor het milieu omdat ze voor zuiver water zorgen. Maar bij dergelijke werken sneuvelen er telkens, soms zeer mooie, laanbomen. De gemeente kan de schade echter wel beperken door voor een zo smal mogelijke rooilijn te opteren. Zo protesteerde Groen in 2013 tegen de geplande rooilijnbreedte van 12 meter in de Krimveldweg. Die werd uiteindelijk herleid naar 9 meter. Dit voorbeeld toont aan dat een project veel meer gedragen kan zijn door de burger als hij er in alle openheid veel vroeger in de planning bij betrokken wordt. En als de verkeersveiligheid daarbij van in de beginfase als uitgangspunt wordt genomen. Wat is immers het nut van een brede rijweg ? als er nadien verkeersremmers moeten geplaatst worden om de snelheid te beperken? Terwijl de bomen die van in het begin gekapt werden die functie perfect hadden kunnen vervullen.  


Krimveldweg, Halle-Zoersel


Veel inwoners vragen zich ook af of het echt nodig is dat bossen met exoten zoals de Amerikaanse eik geveld worden. Denk maar aan de Jagersdreef of het gemeentepark in Halle. Toegegeven, het doet ook ons pijn om gezonde bomen tegen de vlakte te zien gaan. Maar als we de natuur wat tijd geven, krijgen we door kansen te geven aan inheemse bomen en struiken een veel grotere biodiversiteit en natuurwaarde.

Op bouwgrond moeten bomen plaats maken voor huizen. Een bos op een perceel bouwgrond mag gekapt worden mits het betalen van een bijdrage voor boscompensatie. Aan deze algemene regels kan een gemeente niets veranderen. Maar we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om de kaalkap van beboste bouwgronden te beperken. Andere beboste gronden mag een gemeentebestuur niet opofferen, tenzij voor sociale doeleinden. En waarom geen initiatieven nemen om gronden met een andere bestemming om te zetten in bos?

Burgers spelen zelf ook een belangrijke rol om Zoersel groen te houden. Wie zijn grasveld geheel of deels vervangt door streekeigen aanplantingen, geeft de natuur een duw in de rug. Een gemeente moet dergelijke initiatieven aanmoedigen, bv. door het steunen van acties zoals Behaag..Natuurlijk van Natuurpunt.

Groen hecht veel belang aan een aangename leefomgeving. Het gemeentebestuur vervult hier een belangrijke rol. Ze moet in eigen projecten maximaal groen vrijwaren of vervangen, en inwoners aanzetten om meer streekeigen aanplantingen te doen. Enkel zo blijft Zoersel in de toekomst een gemeente waarin het aangenaam wonen is. Daaraan wil Groen met veel enthousiasme meewerken.