Sociale woningen en project betaalbaar wonen gepland in Halle

02 Mei 2017

Sociale woningen en project betaalbaar wonen gepland in Halle

De gemeenteraad van 25 april keurde unaniem de bouw van acht sociale woningen langs de nog aan te leggen verbindingsweg tussen Halle Velden en Halmolenweg goed. Achter de woningen komt een smalle doorgangsweg waarvan fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt uitte zijn bezorgdheid over de ingeplande haakse parkeerplaatsen aan de woningen langs Halle Velden en Halmolenweg vlakbij de nieuwe school. De auto's die er dwars moeten in- en uitrijden, vormen een gevaar voor langsrijdende fietsers. In de Blokskens in Halle komen acht bouwkavels in het kader van betaalbaar wonen. Ze zijn samen met zes bouwkavels op Jukschot in St.-Antonius bestemd voor Zoerselse jongeren die in onze gemeente willen blijven wonen.  


Op de huidige plaats van het gemeentemagazijn aan de Blokskens komen acht kavels betaalbaar wonen


Over de andere projecten van PPS Halle, zoals de sites Lindedreef, pastorij en de kerkomgeving werden nog geen definitieve beslissingen genomen. Groen is tevreden dat het gemeentebestuur hierover, weliswaar pas na hevig protest van een aantal inwoners van Halle, de volgende maanden een ruim overleg met o.a. buurtbewoners en betrokken verenigingen wil organiseren.

Voor alle geplande projecten in Halle, in de eerste plaats voor de nieuwe school, blijft Groen zich  zorgen maken over de verkeersveiligheid. Wij vinden dat een zorgzaam gemeentebestuur verkeersveiligheid in de omgeving van een school hoog in het vaandel moet dragen. Deze moet ingericht worden als een veilige leer- en beleefruimte en is zo altijd een voorbeeld van goede praktijk. Op deze manier kunnen de verplichte lessen verkeersopvoeding op een veilige manier in de praktijk georganiseerd worden. Ouders kunnen hun (jonge) kinderen in een veilige omgeving het goede voorbeeld geven en hen samen met de school opvoeden tot een 'verantwoorde en zelfstandige' weggebruiker.
 


Groen is van oordeel dat er voor voetgangers en fietsers in de schoolomgeving tot nu toe te weinig maatregelen werden genomen. Wij blijven aandringen op ingrepen die er de veiligheid voor de zwakke weggebruiker verhogen.