Standpunt meerderheidspartijen van Zoersel 4 windturbines in Malle en Zoersel

10 Juni 2019

Standpunt meerderheidspartijen van Zoersel 4 windturbines in Malle en Zoersel

Naar aanleiding van de publieke voorstelling door de aanvragers en de bezorgdheden van een aantal Zoerselaren over de geplande oprichting van 1 windturbine op het grondgebied van Zoersel en 3 windturbines op het industrieterrein De Schaaf – Delften in Malle hebben de drie meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld volgend standpunt ingenomen over het project. De meerderheidsfracties zijn principiële voorstanders van projecten voor alternatieve energieopwekking. Zeker in industrie- en havengebied zijn er geschikte plaatsen om die te realiseren.

De gemeente Zoersel heeft al een project (Storm) voor de bouw van 2 windturbines geadviseerd aan de oprit/afrit van de snelweg in Zoersel, Den Haan. In een eerste fase heeft het bestuur er zich gunstig over uitgesproken op voorwaarde dat de impact op de omgeving en de hinder op alle vlakken meer beperkt zou worden dan in het oorspronkelijke voorstel. Daar is de aanvrager aan tegemoetgekomen en de plannen zijn dan ook veranderd. (Omgevingsvergunning Deputatie 31/10/2018)

Nu is er een tweede voorstel voor de oprichting van 4 windturbines met 1 daarvan op Zoersels grondgebied (landbouwgebied in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als toekomstig lokaal bedrijventerrein) en 3 in Malle.

De meerderheidsfracties hebben de tijd genomen om zich grondig te informeren en zowel de aanvragers als de georganiseerde tegenstanders hebben heel wat informatie aangereikt.

Hoewel de wettelijke normen van afstand, geluid, veiligheid, slagschaduw en natuur worden gerespecteerd (volgens de uitgevoerde studies) en er geen wetenschappelijk bewijs bestaat rond negatieve gezondheidseffecten, blijven er vragen over de impact op de omgeving.

De aanvragers stellen zeer grote windturbines voor van 200m tiphoogte. De natuurlijke plaatsgesteldheid van windaanvoer en windsterkte is op de voorgestelde plaats niet het meest ideaal en vereist bijgevolg dergelijke grote windturbines.

Van bij de eerste voorstelling heeft het bestuur aangegeven dat er bezorgdheid was om de goede ruimtelijke inplanting, precies omdat bewoning zich al op redelijk korte afstand bevindt. Het industriegebied (Malle) en het landbouwgebied (Zoersel) zijn omringd door woonhuizen.

Het is goed dat de aanvragers het initiatief namen om de bevolking te informeren en opmerkingen en bezwaren te aanhoren. Die kans is door de omwonenden aangegrepen, die heel wat kritische bedenkingen formuleerden.

Van bij aanvang is door het bestuur gevraagd mogelijkheden te bieden tot participatie van de bevolking aan het project. Natuurlijke rijkdommen zoals wind zijn van iedereen en wie van de exploitatie nadelen ondervindt, moet de kans hebben om ook deel te kunnen hebben aan de opbrengsten. Dit is wel in het vooruitzicht gesteld maar het komt laat in het beslissingstraject en is niet concreet gemaakt.

Gezien de ruimtelijke inplanting, het gebrek aan financiële participatie door omwonenden vanaf de planningsfase en de onzekerheden over de impact op de omgeving, die voor het ontbreken van een draagvlak hebben gezorgd, kunnen de meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld het project zoals het thans is voorgesteld geen positief advies geven.

Indien de initiatiefnemers een nieuwe start nemen en via een participatief proces, waarbij zowel bezorgde burgers uit de onmiddellijke omgeving als inwoners die zich willen engageren om de energieproductie in hun dorp duurzamer te maken worden betrokken, tot een project met minder impact op de omgeving komen zijn de drie meerderheidspartijen bereid dit opnieuw te evalueren.

De drie meerderheidspartijen vragen het bestuur een voorstel uit te werken voor een gemeenteraadsbeslissing om een duidelijk gewenst kader te scheppen voor toekomstige energieprojecten in de gemeente Zoersel.