Stedenband gaat verder op de ingeslagen weg

27 April 2013

Groen wil een constructieve oppositie voeren, dat hebben we al gezegd. Daar hoort ook bij dat we goede beslissingen toejuichen. Groen is dan ook blij dat het schepencollege een nieuwe werkmissie naar Bohicon, onze stedenbandgemeente in Benin, op stapel heeft gezet. Deze missie zal het werk dat in 2012 rond ICT, bibliotheek en volksgezondheid werd opgestart, verderzetten. Bovendien erkent het college de doorslaggevende rol van onze ex-schepen, Bob Peeters, in dit dossier. Omwille van zijn belangrijk aandeel in de totstandkoming van dit partnerschap en de persoonlijke contacten die hij heeft gelegd met de bestuurders van Bohicon, werd Bob uitgenodigd om deel uit te maken van de delegatie. Hij vertegenwoordigt meteen ook de Zoerselse Wereldraad. Anderzijds zijn we nog steeds ongerust over de algemene beleidslijn inzake ontwikkelingssamenwerking. Bij gebrek aan een beleidsnota (en dit meer dan zes maanden na de verkiezingen) weten we nog steeds niet zeker of de geruchten kloppen dat ontwikkelingssamenwering 10 % van zijn middelen zal moeten inleveren. Hoe dan ook zou dit een spijtige breuk betekenen met 30 jaar Zoersels beleid.