Stedenband met Bohicon

25 Mei 2012

Ongetwijfeld heeft u er al via andere media van gehoord: van 21 tot 28 april bezocht een Zoerselse delegatie voor de tweede maal Bohicon (Benin). Ditmaal niet om de mogelijkheden voor samenwerking af te tasten, maar om er daadwerkelijk mee te starten. De zeskoppige groep onder leiding van onze schepen Bob Peeters werkte op vier terreinen. Met meegebracht materiaal werd begonnen met de opbouw van een informaticanetwerk in het stadhuis. De openbare bibliotheek van Bohicon werd op weg gezet om een catalogus op te bouwen en om beter samen te werken met de lagere scholen. Met het psychiatrisch centrum St-Camille werden toekomstige samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. En er werd een inventaris opgemaakt van de kanalen waarmee men in Bohicon aan gezondheidspreventie werkt. Alle deelnemers kwamen enthousiast terug en met het gevoel nuttig werk te hebben geleverd. En ook met de ervaring dat mensen in het zuiden veel kunnen verwezenlijken met weinig middelen. Het dagelijkse verslag van dit werkbezoek kan u nog steeds nalezen op www.zoersel.be/stedenband