Subsidies voor groendaken, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen afgeschaft

22 December 2012

Groen stelde vorige maand op de gemeenteraad voor om, naar analogie met een aantal andere Vlaamse gemeentes, een brief te sturen aan de Vlaamse regering om te protesteren tegen de afschaffing van de subsidies voor het milieuconvenant. De subsidies waren bestemd om inspanningen op vlak van duurzaamheid en milieu, energiebesparing, afval, water, natuur, enz. te financieren. Ons voorstel kon echter niet rekenen op de steun van de meerderheidspartijen. De N-VA schepen van milieu omschreef het protest als 'de vergissing van Groen' en verzekerde dat onze gemeente meer dan ooit inspanningen zal doen voor het milieu. Die inspanningen vertaalden zich op de gemeenteraad van 17 december in het afschaffen van de subsidies voor groendaken, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. Als reden voor het intrekken van de subsidies werd specifiek verwezen naar de afschaffing van het milieuconvenant. Wie vergist zich hier? Groen stelde op de gemeenteraad nog voor om de subsidies voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen tenminste voor de helft te behouden, vermits de gemeente vroeger ook al de helft ten laste nam. Het voorstel kon echter enkel rekenen op de steun van sp.a en Open Vld. Het resultaat: voortaan geen gemeentelijke subsidies meer voor duurzame maatregelen.