Tweede negatief advies voor windturbineproject aan industrieterrein Malle

04 Maart 2021

Tweede negatief advies voor windturbineproject aan industrieterrein Malle

Op 15 oktober 2020 weigerde de Deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning voor de oprichting van vier windturbines aan het industrieterrein van Malle. Zowel de gemeenten Zoersel als Malle gaven hiervoor eerder een negatief advies.

In het kader van de beroepsprocedure die tegen de beslissing bij de Vlaamse regering werd ingesteld door de initiatiefnemers gaf het schepencollege opnieuw een negatief advies. Door de atypische ligging van het industrieterrein van Malle tussen drie dorpskernen is de plaatsing van windturbines er niet wenselijk. Voor de geplande turbine op Zoersels grondgebied zijn de aanwezige open ruimte- en natuurcorridor en de aanpalende sportinfrastructuur extra bezwarende elementen. Bovendien blijft er onduidelijkheid bestaan over de mogelijke schadelijke effecten van windturbines op de gezondheid van mens en dier door onder meer geluid en slagschaduw.

Update 22-04-2021

Geen vergunning voor windturbineproject aan industrieterrein Malle
Na de Deputatie van de provincie Antwerpen weigerde nu ook de Vlaamse regering een omgevingsvergunning af te leveren voor de oprichting van vier windturbines aan het industrieterrein van Malle. Zowel de gemeenten Malle als Zoersel gaven twee maal een negatief advies.

Het industrieterrein van Malle heeft een atypische ligging tussen drie dorpskernen. Voor de geplande turbine op Zoersels grondgebied waren de aanwezige open ruimte- en natuurcorridor en de aanpalende sportinfrastructuur extra bezwarende elementen voor het negatief advies van onze gemeente.