Voetgangers en fietsers op eerste plaats in Zoersels mobiliteitsplan

22 Januari 2021

Voetgangers en fietsers op eerste plaats in Zoersels mobiliteitsplan

Na een traject van meer dan anderhalf jaar legde Groen schepen Marc De Cordt het Zoersels mobiliteitsplan ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 19 januari. Inwoners van de gemeente kregen de gelegenheid hun inbreng te doen tijdens drie participatiemomenten. Een projectstuurgroep, waarin heel wat stakeholders zoals De Lijn en de Fietsersbond samen met alle politieke partijen vertegenwoordigd waren, begeleidde het traject.

Maatregelen om verplaatsingen te voet of met de fiets aan te moedigen staan centraal in het mobiliteitsplan. Zo wil onze gemeente tot een ‘modal shift’ komen, waarbij de helft van de verplaatsingen over korte afstand op een duurzame manier gebeuren. Zoerselaars zullen zich nog wel altijd met de wagen overal kunnen verplaatsen binnen de gemeente. Die verplaatsingen moeten zo veel mogelijk via de hoofdwegen gebeuren, waar voor een betere doorstroming wordt gezorgd. Zo is het de bedoeling om de afslagstrook op de N12 aan de Andreas Vesaliuslaan, die voor lange wachtrijen op de Handelslei zorgt richting Malle, uit te breiden. In de woonstraten wordt gekozen voor autoluwe wijken, waaruit het sluipverkeer wordt geweerd.
 


Het mobiliteitsplan besteedt aandacht aan drie specifieke acties. Voor het centrum van Zoersel voorziet het plan om, na de realisatie van de omleidingsweg, een modale filter te plaatsen ter hoogte van het dorpsplein. Fietsers en openbaar vervoer kunnen er dan nog wel langs, maar wagens niet meer. Dit geeft de gelegenheid om het dorpsplein om te toveren tot een echte ontmoetingsplaats. De inwoners van Zoersel zullen wel nog altijd met de wagen van de ene naar de andere kant van het dorp kunnen rijden, maar dan wel traag. De doortocht door Halle werd ook uitgebreid bestudeerd door het adviesbureau dat het plan begeleidde. Zij concludeerden dat er in het centrum van Halle onvoldoende ruimte is voor vrijliggende fietspaden en adviseerden om fietsers en auto’s samen de rijweg te laten delen met een wegbeeld waarin de auto ‘te gast’ is. Hierbij is een lage snelheid mét actieve controle en het beperken van doorgaand verkeer essentieel. Verder is het de bedoeling om tegen 2026 het sluipverkeer uit de wijken te weren via wijkcirculatieplannen.

Het Zoersels bestuur heeft niet gewacht op dit mobiliteitsplan om maatregelen voor meer verkeersveiligheid in te voeren. Nu bestaat er wel een duidelijk kader waarin de acties passen. Stap voor stap zal het bestuur de volgende jaren in overleg met de buurtbewoners verder werken aan een gemeente waar het aangenaam wandelen en fietsen is in een verkeersveilige omgeving.

De oppositiepartijen keurden het mobiliteitsplan niet goed: h-Eerlijk Zoersel en Vlaams Belang stemden tegen, CD&V onthield zich.