Wijkoverleg doodgebloed

19 November 2014

In 2009 startte Zoersel met het wijkoverleg. Het opzet van het toenmalige schepencollege, waarvan Groen deel uitmaakte, was om bewoners van een wijk minstens één maal om de twee jaar uit te nodigen op een overleg. Hier stelde het gemeentebestuur komende projecten voor zoals rioleringsprojecten, het parkbeheerplan, verkeersingrepen, ? en legde ze haar oor te luisteren bij de bewoners. Zo kreeg men de kans om vragen en opmerkingen te formuleren. Het overleg kon steeds op grote interesse en opkomst rekenen. Ondertussen dateert de laatste bijeenkomst van 31 mei 2012. Groen vroeg op de gemeenteraad van 18 november waarom de huidige meerderheid geen wijkoverleg meer organiseert. De burgemeester antwoordde dat 'het er inderdaad nog niet van gekomen is'. Hebben N-VA en CD&V het te druk met besturen of hechten ze geen belang aan de bekommernissen van Zoerselaren?