Zoersel mist kans op duurzame evolutie

22 December 2012

De gemeenteraad van 17 december behandelde het meerjarenplan 2014?2019 en het budget voor 2014. Ons gemeenteraadslid Marc De Cordt uitte onze tevredenheid over een aantal investeringen: in noord-zuidbeleid, in rationeel verlichten, in een afvalbeleid vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' en in de weliswaar beperkte subsidie voor de aankoop van natuurgebieden. In zijn geheel vinden we de geplande investeringen op milieuvlak niet toereikend. Zoersel zou een koploper moeten zijn in de transitie naar een duurzame toekomst. Het lokale niveau vormt bij uitstek de motor voor duurzame acties. In het meerjarenplan van Zoersel lezen we een hele reeks voornemens voor een duurzaam lokaal beleid, maar Groen vreest dat deze dode letter gaan blijven omdat er onvoldoende investeringen tegenover staan. Voor structurele maatregelen zoals een grootschalig energierenovatieprogramma is immers geld nodig. Het bestuur kiest er echter voor om het leeuwendeel van het budget te besteden aan grote projecten die geen directe link hebben met duurzaamheid, zoals de plannen rond een overdekte tennishal. De slogan van de meerderheid "Zoersel als een bruisende en zorgzame gemeente" klinkt daarmee op vlak van leefmilieu erg hol. Bij gebrek aan voldoende investeringen op milieuvlak keurde Groen het meerjarenplan 2014?2019 en het budget voor 2014 niet goed.