Zoersel onderschrijft eis van de beweging TreinTramBus

22 Mei 2020

Zoersel onderschrijft eis van de beweging TreinTramBus

Zoersel onderschrijft eis van de beweging TreinTramBus voor meer en beter openbaar vervoer in en rond Antwerpen De beweging TreinTramBus wil volop meewerken om van Antwerpen een volwaardige trein-, tram- en busregio te maken. Daarom stelde deze beweging een platformtekst op met een 10-puntenplan  om in de Antwerpse regio het openbaar vervoersaanbod te versterken en vooral toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Deze platformtekst van TreinTramBus past volledig in het beleid dat Zoersel heeft uitgestippeld en waarbij verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer worden aangemoedigd. Het college van burgemeester en schepenen van Zoersel besliste dan ook om deze platformtekst mee te onderschrijven en te steunen.

Zoersel wil tegen 2030 een zogenaamde ‘modal shift’ realiseren, zodat minstens 50 % van de verplaatsingen op een duurzame manier verlopen. Dit maakt ook deel uit van de actiepunten in het klimaatplan. Binnen de Vervoersregioraad blijft onze gemeente verder ijveren voor meer en beter openbaar vervoer in en rond Antwerpen, zodat de Zoerselaar een volwaardig alternatief aangeboden krijgt om de dagelijkse files van en naar Antwerpen te vermijden.

Om deze doelstelling te bereiken, willen we het aanbod voor de reiziger aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en vooral economisch haalbaar maken. Op deze manier worden burgers aangemoedigd om hun auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor meer milieuvriendelijke alternatieven.
 


Een van die alternatieven is het aantal verplaatsingen met de trein op te drijven. Daarbij speelt het station Noorderkempen in Brecht een cruciale rol. Het is de ideale opstapplaats om vanuit onze regio op een snelle en comfortabele manier in Antwerpen en in centrum Brussel te geraken. Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat de NMBS de parkeerzone van het station Noorderkempen in Brecht betalend wil maken. Zoersel doet er, samen met de andere gemeenten van de Vervoersregioraad, alles aan om de NMBS te overtuigen deze ongepaste maatregel te annuleren. Bovendien pleiten we ervoor om de parkeerzone voor treingebruikers gratis te houden en zelfs nog uit te breiden. Elk treinticket betekent immers een auto minder in de file!