Zoersel ondertekent Burgemeestersverklaring tegen kinderarmoede

30 November 2017

Zoersel ondertekent Burgemeestersverklaring tegen kinderarmoede

Onze gemeente nam de voorbije jaren een aantal goede initiatieven, zoals de sociale kruidenier de NetZak, de uitbreiding van de Z-pas, het opstarten van een geïntegreerd breed onthaal of de actie 'koffie en formulieren', om inwoners met een beperkt inkomen te ondersteunen. Dat kinderarmoede desondanks meer en meer in Zoersel voorkomt, blijkt duidelijk uit de kansarmoede-index voor kinderen. Deze kende in 2016 een sterke stijging tot 4,9 %. Dit is drie maal meer t.o.v. 2013.   Om de aandacht te vestigen op de stijgende kinderarmoedecijfers stelde Groen op de gemeenteraad van 21 november voor dat Zoersel de Burgemeestersverklaring tegen kinderarmoede ondertekent. Deze verklaring, al door meer dan 200 Belgische gemeenten ondertekend, werd ontwikkeld door de POD Maatschappelijke Integratie om lokale overheden te betrekken bij de problematiek van kinderarmoede. Onze bezorgdheid werd gedeeld door OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en de andere gemeenteraadsleden, die het voorstel van Groen unaniem goedkeurden.

Door  de ondertekening van de Burgemeestersverklaring tegen kinderarmoede engageert onze gemeente zich om te onderzoeken welke bijkomende acties kunnen ondernomen worden in de strijd tegen kinderarmoede.