Zoersel ondertekent engagementsverklaring duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

30 Mei 2016

Zoersel ondertekent engagementsverklaring duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

27 september 2015 keurden 193 wereldleiders in de schoot van de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen goed. De doelstellingen zijn zowel bedoeld voor rijke landen uit het Noorden als arme landen uit het Zuiden. Voor de eerste keer erkennen alle landen dat ze samen moeten werken, en van elkaar kunnen leren, om tot een duurzame planeet te komen. Op  

De 17 doelstellingen benaderen duurzame ontwikkeling vanuit een breed perspectief zoals sociaal beleid, klimaat- en milieubeleid, economisch beleid en internationale partnerschappen. Het gaat onder andere over armoedebestrijding, kwaliteitsonderwijs, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei,  duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, sterke publieke diensten en partnerschappen. Het zijn allemaal doelstellingen waarvoor ook in Zoersel nog (veel) werk aan de winkel is. Voor een gemeente vormen ze een interessant kader om vanuit het lokaal beleid en de praktijk, de brug te maken van lokaal naar globaal..

Groen staat niet alleen om de aandacht te vestigen op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hecht er veel belang aan. Zij vraagt dat Vlaamse gemeenten een engagementsverklaring ondertekenen voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Groen legde dit voor aan de gemeenteraad van 24 mei. Het voorstel werd met ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel N-VA schepen Marcel De Vos vond het nodig om tegen te stemmen. De Vlaams Belang fractie onthield zich. Ondertussen ondertekende burgemeester Liesbeth Verstreken op 27 mei de engagementsverklaring tijdens een VVSG congres.

Natuurlijk is de ondertekening van de engagementsverklaring maar een begin. Wij verwachten dat het gemeentebestuur de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voortaan integreert in de acties die ze op alle beleidsdomeinen voert. We kijken al uit naar zichtbare initiatieven op het terrein.