Zone 30 in grootste deel van wijk Meerheide

22 April 2023

Zone 30 in grootste deel van wijk Meerheide

De gemeenteraad keurde op 18 april een uitbreiding van de zone 30 in de wijk Meerheide goed.

De huidige zone (Smissestraat, Pastoor Doxlaan, Doelen, Pijlstraat en Boogstraat) wordt aangevuld met de Krekelenberg (tevens fietsstraat), Bremlaan, Kempstraat, Vennenlaan, Meerheideweg, Hertendreef, Hazenpad, Reeboklaan, Turfstraat, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan en Meerheide.

Heel wat inwoners van de wijk toonden zich tijdens een overleg rond mobiliteit op 20 juni 2022 voorstander van een uitbreiding van de zone 30. Bij een online bevraging sprak 68 % van de deelnemers zich uit voor de maatregel, die moet bijdragen tot een autoluwe woonwijk.