Zware rekening voor Oxfam Wereldwinkel

25 Maart 2014

Zware rekening voor Oxfam Wereldwinkel

Tot voor kort huurde Oxfam Wereldwinkel een garage van het OCMW om hun goederen te stockeren. Toen de huur werd stopgezet, klopte de vereniging bij de gemeente aan voor een nieuwe opslagruimte. Die bood hen een deel van een vrijstaande berging aan bij KFCE Zoersel. Groot was onze verbazing toen wij lazen dat de retributie voor het gebruik van de berging werd vastgesteld op 40 euro per m2 per jaar. Voor de ruimte toegezegd aan Oxfam Wereldwinkel betekent dit een jaarlijkse retributie van 1.280 euro. Ons gemeenteraadslid Marc De Cordt merkte tijdens de gemeenteraad van 18 maart op dat de berging hierdoor de op één na duurste locatie voor verenigingen in Zoersel wordt. De retributie bedraagt meer dan het drievoud van de vraagprijs voor de lokalen in de Schoolmeesterswoning, meer dan het dubbel voor de ruimtes voor verenigingen in het Zonneputteke en zelfs meer dan de retributie die de drie jeugdhuizen van onze gemeente betalen.De meerderheidspartijen bleken echter niet te overtuigen van de wanverhouding tussen de retributie voor de verenigingenberging en de overige gemeentelijke gebouwen. Schepen Koen Paredaens en burgemeester Liesbeth Verstreken (beiden N-VA) verklaarden dat ze het een billijke prijs vinden. Het alsnog door Groen ingediende amendement om de retributie te herleiden van 40 naar 20 euro per m2 werd enkel gesteund door sp.a en Open VLD.

Als fairtrade gemeente staat Zoersel voor eerlijke handel. Om de titel van 'Fair Trade Gemeente' waar te maken heeft de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen. De huurprijs die deze meerderheid voor een berging aanrekent aan een fairtrade vereniging is echter verre van eerlijk.