Bruno Van Dyck

Bruno Van Dyck

Bruno Van Dyck

Bruno is beeldend kunstenaar. Hij doceert schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zijn eigen werk, waarin ecologie centraal staat, werd reeds op heel wat plekken in binnen- en buitenland tentoongesteld. Cultuurbeleid, natuur en ecologie zijn zijn grote interessegebieden.


Culturele initiatieven kunnen mensen samen brengen over ideologische verschillen heen.  Ze bieden mogelijkheid tot contact en creëren een gevoel van verbondenheid en troost.

Waar cultuur vroeger een mogelijkheid bood om maatschappelijke status te etaleren, zou het in de huidige maatschappelijke context een perspectief kunnen bieden om ons leven een diepere en minder materialistische invulling te geven. In een neoliberale samenleving, “bevrijd” van ideologieën en religies, blijft er een grote nood aan utopische hunker, aan sterke ervaringsmomenten. Wij hebben kunstenaars broodnodig om deze dimensie overeind te houden.
 

Groen wenst dat de gemeente een sterk en breed cultuurbeleid voert. Ze stimuleert de inwoners om deel te nemen aan het culturele leven door in te zetten op een ruime bekendmaking van culturele activiteiten. Het aanbod wordt uitgebreid in samenwerking met partners, bv. via huiskamers of op buitenlocaties. De gemeente stelt haar communicatiekanalen ook open voor particuliere culturele initiatieven.

Bruno Van Dyck

Steunend lid van Groen Zoersel

Bruno is beeldend kunstenaar. Hij doceert schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zijn eigen werk, waarin ecologie centraal staat, werd reeds op heel wat plekken in binnen- en buitenland tentoongesteld. Cultuurbeleid, natuur en ecologie zijn zijn grote interessegebieden.


Culturele initiatieven kunnen mensen samen brengen over ideologische verschillen heen.  Ze bieden mogelijkheid tot contact en creëren een gevoel van verbondenheid en troost.

Waar cultuur vroeger een mogelijkheid bood om maatschappelijke status te etaleren, zou het in de huidige maatschappelijke context een perspectief kunnen bieden om ons leven een diepere en minder materialistische invulling te geven. In een neoliberale samenleving, “bevrijd” van ideologieën en religies, blijft er een grote nood aan utopische hunker, aan sterke ervaringsmomenten. Wij hebben kunstenaars broodnodig om deze dimensie overeind te houden.
 

Groen wenst dat de gemeente een sterk en breed cultuurbeleid voert. Ze stimuleert de inwoners om deel te nemen aan het culturele leven door in te zetten op een ruime bekendmaking van culturele activiteiten. Het aanbod wordt uitgebreid in samenwerking met partners, bv. via huiskamers of op buitenlocaties. De gemeente stelt haar communicatiekanalen ook open voor particuliere culturele initiatieven.