Gaby Van Dyck

Gaby Van Dyck

Gaby Van Dyck - Lid Bijzonder Comité

Gepensioneerd opvoeder

Beleidsinteresses: sociaal, ontwikkelingssamenwerking, senioren

Gaby is geen stilzitter. Ook nu ze met pensioen is, na een lange loopbaan bij Monnikenheide, doet ze allerlei vrijwilligerswerk. Gaby is actief in de Wereldraad en ondersteunt met het project Kokobo de inwoners van het dorp Bagaya in Senegal. Zij vindt het belangrijk dat verdoken armoede bij ouderen wordt tegengegaan door hen een waardig pensioen uit te keren. De gemeente kan hen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Een lokaal dienstencentrum in hun buurt kan hiertoe sterk bijdragen.

Groen wil dat de gemeente een volwaardig lokaal dienstencentrum uitbouwt in de drie deelgemeenten, in samenwerking met zorgpartners en het verenigingsleven.

Met aangepast vervoer, de organisatie van een passend aanbod aan activiteiten, gemeentelijke dienstverlening en de mogelijkheid tot een warme maaltijd op specifieke tijdstippen.

Gaby Van Dyck

Lid bijzonder comité voor sociale dienst

Gepensioneerd opvoeder

Beleidsinteresses: sociaal, ontwikkelingssamenwerking, senioren

Gaby is geen stilzitter. Ook nu ze met pensioen is, na een lange loopbaan bij Monnikenheide, doet ze allerlei vrijwilligerswerk. Gaby is actief in de Wereldraad en ondersteunt met het project Kokobo de inwoners van het dorp Bagaya in Senegal. Zij vindt het belangrijk dat verdoken armoede bij ouderen wordt tegengegaan door hen een waardig pensioen uit te keren. De gemeente kan hen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Een lokaal dienstencentrum in hun buurt kan hiertoe sterk bijdragen.

Groen wil dat de gemeente een volwaardig lokaal dienstencentrum uitbouwt in de drie deelgemeenten, in samenwerking met zorgpartners en het verenigingsleven.

Met aangepast vervoer, de organisatie van een passend aanbod aan activiteiten, gemeentelijke dienstverlening en de mogelijkheid tot een warme maaltijd op specifieke tijdstippen.