Gebouw technische dienst

01 Juli 2018

Gebouw technische dienst

Groen keurt nieuw gebouw technische dienst niet goed.

Na de goedkeuring van de aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan enkele maanden geleden om de oprichting van een magazijn voor de technische dienst aan de Achterstraat mogelijk te maken, waren we nog hoopvol. Toen zegde de burgemeester namelijk toe dat het schepencollege wilde ingaan op onze vraag om een mobiliteitsstudie uit te laten voeren om de gevolgen van de vele in- en uitrijdende voertuigen van de technische dienst voor de talrijke voetgangers en fietsers naar de twee scholen en de vrije tijdsvoorzieningen in de Achterstraat in kaart te brengen.

Op de gemeenteraad van 26 juni vroeg het schepencollege echter om de oprichting van het magazijn goed te keuren … zonder mobiliteitsstudie. Er werd alleen maar een beperkte mobiliteitstoets uitgevoerd, waarin enkele aanbevelingen staan om de impact van het gebouw op de mobiliteit voor de omgeving te beperken.

Groen pleit voor een geïntegreerde aanpak van grote projecten met échte inspraak voor alle belanghebbenden. Mobiliteit is hier een essentieel onderdeel van. De meerderheidspartijen blijven echter bij hun gewoonte om eerst een gebouw neer te planten en pas daarna te zien welk effect het heeft op de leefomgeving. Dit gebeurde ook al bij de bouw van de nieuwe school in Halle. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt suggereerde op de gemeenteraad dat het schepencollege geen voorafgaande mobiliteitsstudie liet uitvoeren omdat het vreesde dat de studie zou concluderen dat er aan de Achterstraat geen verkeersveilige oplossing kan gecreëerd worden voor de passerende voetgangers en fietsers. Hij stelde voor om pas na uitvoering van de mobiliteitsstudie te beslissen over de inplanting van het gebouw. De meerderheidspartijen reageerden dat zij de studie alsnog zullen bestellen. Toch wilden ze de beslissing over het gebouw niet uitstellen.

Omwille van het gebrek aan visie op een veilige verkeersomgeving stemde Groen tegen de oprichting van een gebouw voor de technische dienst aan de Achterstraat.