Rita Martens

Rita Martens

Rita Martens

Opvoeder-begeleider

Rita woont in Halle-Dorp en werkt als opvoeder – begeleider in de zorgsector. Zij hecht veel belang aan rechtvaardigheid en aandacht voor wie het moeilijk heeft in onze samenleving. Op vlak van natuur- en milieubeleid wil ze dat Zoersel stappen vooruit zet.

Natuurbeleving is voor iedereen. Voor de bewoners van onze zorginstellingen kan natuur een meerwaarde betekenen. Groen wenst dat de gemeente in samenwerking met de zorgsector zoekt waar een kruisbestuiving tussen natuur en zorg mogelijk is.

 

Ook door samenwerking met andere sectoren zoals land- en tuinbouw en bedrijven kan de natuur dichter bij de mens gebracht worden.

Rita Martens

Steunend lid van Groen Zoersel

Opvoeder-begeleider

Rita woont in Halle-Dorp en werkt als opvoeder – begeleider in de zorgsector. Zij hecht veel belang aan rechtvaardigheid en aandacht voor wie het moeilijk heeft in onze samenleving. Op vlak van natuur- en milieubeleid wil ze dat Zoersel stappen vooruit zet.

Natuurbeleving is voor iedereen. Voor de bewoners van onze zorginstellingen kan natuur een meerwaarde betekenen. Groen wenst dat de gemeente in samenwerking met de zorgsector zoekt waar een kruisbestuiving tussen natuur en zorg mogelijk is.

 

Ook door samenwerking met andere sectoren zoals land- en tuinbouw en bedrijven kan de natuur dichter bij de mens gebracht worden.