Opbrengst Wereldrestaurant van Groen voor Sentec

22 Juni 2018

Opbrengst  Wereldrestaurant van Groen voor Sentec

Het wereldrestaurant van Groen bracht dit jaar 1770 euro op! Dit bedrag werd integraal geschonken aan het project Zonnekeukens van Sentec in Bolivia waar Zoerselaar Paul Van Nylen zich mede voor inzet.

De volledige opbrengst van het Wereldrestaurant ging dit jaar naar de school ‘SENTEC’ in Bolivië, een school voor technische opleiding voor jongeren en volwassenen uit verarmde mijnwerkersgezinnen van de hoogvlakte, waar Zoerselaar Paul Van Nylen zich mede voor inzet.
Het project dat Groen Zoersel dit jaar steunde via het Wereldrestaurant heeft te maken met één van hun cursussen, namelijk het vervaardigen van zonnekeukens. Hieraan zijn tal van voordelen verbonden voor deze streek: het is een ‘schone’ energiebron en betekent een belangrijke besparing door minder gasgebruik, de zon schijnt er overvloedig, en de gebruikte duurzame materialen hebben een levensduur van minstens 10 jaar. De algemene doelstelling is om het gebruik van zonne-energie aan te moedigen, meestal voor families met een laag inkomen. De middelen die worden ingezameld op het Wereldrestaurant worden ingezet voor training in het zelf bouwen van de zonnekeukens. De vorming is toegankelijk voor studenten van technische scholen, en voor hun familie.