Uitbreiding zone 30 in Halle-Dorp

03 September 2018

Uitbreiding zone 30 in Halle-Dorp

De gemeenteraad van 28 augustus besliste om een permanente zone 30 in te stellen in Halle-Dorp tussen de Brakenberg en de Sint-Martinusstraat, in de omgeving van de gemeentelijke basisschool Pierenbos en het gedeelte Lindedreef dichtstbij de dorpskern.

Groen is verheugd over de invoering van de permanente zone 30. Dit geldt eveneens voor de plannen om een parallel fietsnetwerk te realiseren voor de doortocht van de Halse dorpskern. Onze partij blijft alleszins ijveren voor een lange termijnvisie op mobiliteit, die resoluut prioriteit geeft aan de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers.