Zeven appartementsblokken achter de post in St.-Antonius?

03 September 2018

Zeven appartementsblokken achter de post in St.-Antonius?

Projectontwikkelaar IMVAP deed enige tijd geleden een aanvraag voor de oprichting van zeven appartementsblokken met telkens zes wooneenheden achter de post in St.-Antonius tussen de Heybleukenstraat, de Heimeulenweg en de Kerkhoflei. Meer dan 300 buurtbewoners dienden een bezwaar in tegen de aangevraagde omgevingsvergunning.

Groen wil geen appartementsblokken buiten de dorpskernen in een gebied met nog veel open ruimte. Het project van IMVAP overstijgt op meerdere vlakken de draagkracht van de omgeving. Het ligt vlakbij een school en zal voor een toename van gemotoriseerd verkeer zorgen in straten die er niet voor geschikt zijn.

Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt vroeg op de gemeenteraad van 28 augustus naar het standpunt van het schepencollege over het aangevraagde project. Burgemeester Liesbeth Verstreken had als enige antwoord dat het college de bezwaren nog niet behandelde.